Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden: Routebeheer.net zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Routebeheer.net kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.

Routebeheer.net is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. Routebeheer.net kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. Routebeheer.net is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. Routebeheer.net heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen.

Routebeheer.net kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Routebeheer.net is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

De website www.routebeheer.net is eigendom van Folkersma Routing en Sign B.V. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst en de vormgeving, behoren toe aan Folkersma Routing en Sign B.V. De inhoud van deze websites mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Folkersma Routing en Sign B.V. worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.
Adresgegevens:
Transportweg 22
9363 TL Marum


Contactgegevens:
E: info@routebeheer.net
I: www.routebeheer.net
T: (0594) 64 34 10
F: (0594) 64 34 11


Folder:
Download de folder