Routebeheer.net en Routebeheer Mobiel maakt gebruik van privacygevoelige informatie. Folkersma Routing en Sign B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van de Routebeheer.net en Routebeheer Mobiel laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende informatie:
  • inlognaam
  • wachtwoord
  • e-mailadres
  • rechtenprofiel
  • persoonlijke settings
  • persoonlijke meta data bij netwerken
  • loginformatie voor het oplossen van eventuele storingen

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Folkersma Routing en Sign B.V. neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage of wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient de aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2-10-2014.